Kinderdagverblijf De Orchidee

kinderopvang in Amsterdam de Pijp voor kinderen van 0-4 jaar 

Introductie

Beleid
Wij werken volgens een pedagogisch beleid en een veiligheids- en gezondheidsbeleid.

De kwaliteit van de zorg voor de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat ieder kind zich veilig en fijn voelt bij ons en zich zorgeloos kan ontwikkelen van baby tot kleuter. 

De ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. Ieder kind wordt benaderd vanuit de vier pedagogische basisdoelen:
- het bieden van emotionele veiligheid
- het bevorderen van de persoonlijke competentie
- het bevorderen van de sociale competentie
- socialisatie door overdracht van waarden en normen. 
De mentor van een kind houd de ontwikkeling van het kind tweemaal per jaar bij in een kindvolgsysteem en bespreekt deze met de ouder(s).

Ons team
  • Sandra: oprichter, houder en leidinggevende
  • Dikra: pedagogisch medewerker
  • Precious: pedagogisch medewerker
  • Ashley: pedagogisch medewerker
  • Cherelle: beroepskracht in opleiding

Wij werken niet met uitzendkrachten. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en in het bezit van een VOG. Iedere dag is er een BHV-er en iemand met een kinder-EHBO certificaat aanwezig op de vestiging. 

Er is een opleidingsplan voor de ontwikkeling en kennisverbreding van de pedagogisch medewerkers.

We geven stagiaires en vrijwilligers de mogelijkheid om bij ons werkervaring op te doen, zij werken altijd onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Contact met ouders

Contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Wij nemen ruim de tijd voor de dagelijkse overdracht en communicatie over uw kind via overdrachtsmomenten, een dagboekje en whatsapp. Op deze manier kunnen wij goed inspelen op zowel de wensen en behoeften van u als ouder en die van uw kind.


Er is een actieve oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van het kinderdagverblijf. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Mocht u vragen, opmerkingen of goede ideeën hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de oudercommissie via: [email protected]


Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij de landelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Kinderopvang, Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders kunnen bij de Geschillencommissie terecht via de volgende link: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders