Kinderdagverblijf De Orchidee

kinderopvang in Amsterdam de Pijp voor kinderen van 0-4 jaar 

Kenmerken

Flexibele kinderopvang

Bij ons kunt u hele dagopvang, halve dagopvang, extra opvang vanaf een uur en opvang voor een bepaalde tijd afnemen. 

Wij hanteren geen maximale brengtijd of minimum haaltijd.

Overdracht aan ouders

Naast de mondelinge overdracht tijdens overdrachtsmomenten, het overdrachtsbord en het schrijven in de dagboekjes houden wij ouders op de hoogte van onze dagelijkse activiteiten door middel van berichten en foto's via WhatsApp.

VVE programma Uk & Puk

Wij betrekken het VVE programma Uk & Puk in ons vaste dag- en activiteitenschema en onze maandelijkse thema's. Met het kindvolgsysteem van Uk & Puk volgen en noteren wij ieder kind zijn ontwikkeling nauwkeurig van baby tot peuter en bespreken deze bevindingen met ouders tijdens de oudergesprekken.

Verantwoorde voeding
Wij proberen suiker en zout zoveel mogelijk te beperken en fruit en groente te stimuleren. Onze dagelijkse eetmomenten bestaan uit:
  • vers fruit
  • een warme maaltijd of een broodmaaltijd
  • groentesnacks